ผู้อำนวยการ

ปฏิทินปฏิบัติงานรายสัปดาห์

ปฏิทินปฏิบัติงานรายเดือน

รายงาน SAR ปีการศึกษา 2558

ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
 
 

โรงเรียนกิตติวิทยา เลขที่ 6 ถ.กิตติพัมนา ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โทรศัพท์ 0-3951-1170 โทรสาร 0-3951-1170
E-MAIL : kittiwittaya@hotmail.com

สรุปสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน

สรุปสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน

 

สรุปสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์โรงเรียนกิตติวิทยา อ.เมืองตราด จังหวัดตราด 23000นายกิตต์ นิรันต์พานิช
ผู้รับใบอนุญาต