|  หน้าหลัก  |  ข้อมูลโรงเรียน  |  แผนงาน  |  ผลงาน  |  รายงานประจำปี  |  ภาพกิจกรรม  |  ติดต่อโรงเรียน  |
ผลงาน
 ผลงานของนักเรียน
 ผลงานของคุณครู
 ผลงานของโรงเรียน
ผลงานนักเรียนโรงเรียนกิตติวิทยา

ss

ชนะเลิศเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขัน Spelling Bee ระดับชั้น ป.1 - 3
ด.ช.พัสกร เชี่ยวชาญกิจ นักเรียนโรงเรียนกิติวิทยา
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2552 ภาคกลางและภาคตะวันออก
วันที่  21 - 23 ธันวาคม พ.ศ. 2552

          1. รางวัลชนะเลิศ ประกวดปฐมวัยรำไทย “รำแม่งู” โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด
          2. รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมสร้างสรรค์ ( ประดิษฐ์วัสดุ ) โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด
          3. รางวัลชนะเลิศ แข่งขันแฟนพันธุ์แท้สารานุกรมไทย โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด
         4 . รางวัลชนะเลิศ แข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ประเภททีม เนื่องในงานวันวิชาการ โดย โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จังหวัดตราด
          5. รางวัลชนะเลิศ แข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประเภททีม เนื่องในงานวันวิชาการ โดย โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จังหวัดตราด
          6. รางวัลชนะเลิศ ประเภท แข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประเภททีม เนื่องในงานวันวิชาการ โดย โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จังหวัดตราด
          7. รางวัลชนะเลิศ แข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ประเภทบุคคล เนื่องในงานวันวิชาการ โดย โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จังหวัดตราด
          8. รางวัลชนะเลิศ แข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประเภทบุคคล เนื่องในงานวันวิชาการ โดย โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จังหวัดตราด
          9. รางวัลชนะเลิศ ประกวด Miss Magazine เนื่องในงานวันวิชาการ โดย โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จังหวัดตราด
          10. รางวัลชนะเลิศ ประกวดวาดภาพระบายสีหัวข้อ “หนูรักพ่อ” งานสานฝันน้ำใจสู่เด็กพิการ โดย เทศบาลเมืองตราดและศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด
          11. รางวัลชนะเลิศ ประเภทแข่งขันดนตรีไทย จังหวัดตราด โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด
          12. รางวัลชนะเลิศ แข่งขันเทควันโด “ระยองแชมป์เปี้ยนชิพ” โดย ชมรมกีฬาเทควันโด จังหวัดระยอง
          13. รางวัลชนะเลิศ แข่งขันเทควันโด “Tiger Thai Cup ครั้งที่ 5” จังหวัดนครปฐม โดย สโมสร Tiger Thai Tae Kwon Do จังหวัดระยอง
          14. รางวัลชนะเลิศ แข่งขันเทควันโด “กีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดตราด” ประจำปี 2548 โดย ศูนย์การท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการจังหวัดตราด
          15. รางวัลชนะเลิศ แข่งขันเทควันโด “Championship Thailand” โดย มูลนิธิ Tae Kwon Do Song Ki Yong

โรงเรียนกิตติวิทยา  เลขที่ 6 ถ.กิตติพัฒนา ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000  โทรศัพท ์ 0-3951-1170   โทรสาร 0-3952-3911   E-MAIL : kittiwittaya@hotmail.com