|  หน้าหลัก  |  ข้อมูลโรงเรียน  |  แผนงาน  |  ผลงาน  |  รายงานประจำปี  |  ภาพกิจกรรม  |  ติดต่อโรงเรียน  |
เรื่องเด่น
 กษัตริย์ยอดกตัญญ
 เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้

 งานสวนพฤกศาสตร์โรงเรียน
 ผลงานเด่น
ข้อมูลครู - นักเรียน

ข้อมูลครู - นักเรียน
จำนวนห้องเรียน นักเรียน บุคลากร และลูกจ้าง
ปีการศึกษา 2552
 พฤษภาคม 51  มิถุนายน 51  กรกฎาคม 51  สิงหาคม 51  กันยายน 51  ตุลาคม 51
 พฤศจิกายน 51  ธันวาคม 51  มกราคม 52  กุมภาพันธ์ 52  มีนาคม 52  เมษายน 52
โรงเรียนกิตติวิทยา  เลขที่ 6 ถ.กิตติพัฒนา ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000  โทรศัพท ์ 0-3951-1170   โทรสาร 0-3952-3911   E-MAIL : kittiwittaya@hotmail.com