|  หน้าหลัก  |  ข้อมูลโรงเรียน  |  แผนงาน  |  ผลงาน  |  รายงานประจำปี  |  ภาพกิจกรรม  |  ติดต่อโรงเรียน  |
รายงานประจำปี 

 2542
 2543
 2544
 2545
 2546
 2547
 2548
 2549
 2550
 2551

รายงานประจำปี

สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
... เชิญเยี่ยมชมได้ตามอัธยาศัยครับ  
โรงเรียนกิตติวิทยา  เลขที่ 6 ถ.กิตติพัฒนา ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000  โทรศัพท ์ 0-3951-1170   โทรสาร 0-3952-3911   E-MAIL : kittiwittaya@hotmail.com