|  หน้าหลัก  |  ข้อมูลโรงเรียน  |  แผนงาน  |  ผลงาน  |  รายงานประจำปี  |  ภาพกิจกรรม  |  ติดต่อโรงเรียน  |
ห้องสมุดอัตโนมัติ
 พิธีเปิดห้องสมุด
 มุมต่างๆ ภายในห้องสมุด
ภาพการใช้ห้องสมุดของนักเรียน
 ขั้นตอนการใช้ห้องสมุด
 ขั้นตอนการยืมหนังสือ
 ขั้นตอนการคืนหนังสือ
ขั้นตอนการใช้ห้องสมุด

     ขั้นตอนการใช้ห้องสมุด    
 
1. รูดบัตรสมาชิกห้องสมุด
2. คลิกเมาส์เลือกค้นหาหนังสือ , วารสาร , โสต ฯ
3. พิมพ์คำหรือวลีที่ต้องการ เช่น การคูณ นก เป็นต้น
4. คลิกเมาส์เลือกหนังสือที่ต้องการ
5. ดูรายละเอียดข้อมูลหนังสือ , วารสาร , โสต ฯ ที่เป็นชื่อหนังสือ ชื่อคนแต่งหนังสือ แล้วจดสถานที่ตั้งว่าอยู่สีอะไร ตู้ไหน ชั้นที่เท่าไร พร้อมเลขเรียกหนังสือ
6. ไปหยิบหนังสือจากตู้เพื่ออ่านหรือยืมต่อไป

โรงเรียนกิตติวิทยา  เลขที่ 6 ถ.กิตติพัฒนา ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000  โทรศัพท ์ 0-3951-1170   โทรสาร 0-3952-3911   E-MAIL : kittiwittaya@hotmail.com