|  หน้าหลัก  |  ข้อมูลโรงเรียน  |  แผนงาน  |  ผลงาน  |  รายงานประจำปี  |  ภาพกิจกรรม  |  ติดต่อโรงเรียน  |
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้
 พระราชดำรัส
 เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้
 มาตรฐานการเรียนรู้
 "บ้านพ่อ" ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
 การเผยแพร่ "เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้"
 ภาพงานวันเฉลิมฉลองบ้านพ่อ
การเผยแพร่ "เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้"
โรงเรียนกิตติวิทยา  เลขที่ 6 ถ.กิตติพัฒนา ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000  โทรศัพท ์ 0-3951-1170   โทรสาร 0-3952-3911   E-MAIL : kittiwittaya@hotmail.com