|  หน้าหลัก  |  ข้อมูลโรงเรียน  |  แผนงาน  |  ผลงาน  |  รายงานประจำปี  |  ภาพกิจกรรม  |  ติดต่อโรงเรียน  |
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
  เป้าหมายคุณภาพ
       งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

 
สรุปผลการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
      โรงเรียน

 
แผนผังต้นไม้ภายในโรงเรียน
 
การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระ
      ธรรมชาติแห่งชีวิต

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระ
      สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระ
      ประโยชน์แท้แก่มหาชน

 การศึกษาแพลงก์ตอน
 การเผยแพร่งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

 แผนผังการดำเนินงาน ๕ องค์ประกอบ
      และสาระการเรียนรู้

 ผู้ทรงคุณวุฒิมาเยี่ยมเยียนโรงเรียน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระธรรมชาติแห่งชีวิต

ธรรมชาติแห่งชีวิต
          การศึกษาสาระธรรมชาติแห่งชีวิตมีหลักการศึกษาคือ รู้การเปลี่ยนแปลง รู้ความแตกต่าง รู้ชีวิต มีวิธีการดังนี้
1. เลือกพืชศึกษาร่วมกัน 1 ชนิด
2. วิเคราะห์ส่วนประกอบ (ราก ลำต้น ใบ ดอก ผล เมล็ด)
3. กำหนดหัวข้อศึกษาเรียนรู้ 6 หัวข้อ (ราก ลำต้น ใบ ดอก ผล เมล็ด)
4. แบ่งหัวข้อให้นักเรียนศึกษาเป็นกลุ่ม
5. สรุปวิเคราะห์ เปรียบเทียบให้รู้การเปลี่ยนแปลง รู้ความแตกต่างและเปรียบเทียบกับชีวิตตน
          ขี้กาแดง เป็นไม้เถาที่เลื้อยพาดพันตามต้นไม้ใหญ่ รากของขี้กาแดงจะประกอบด้วยรากแขนง รากฝอย รากแก้วยาวประมาณ 95 – 200 ซม. รากฝอยยาวโดยประมาณ 3 – 20 ซม. รากของทั้งสองจะมีสีน้ำตาลอ่อน ภายในต้นขี้กาแดง 1 ต้น จะมีรากประมาณ 103 เส้น ลำต้นเป็นเถาลำต้นเลื้อยพาดพันต้นไม้อื่นๆ ลำต้นมีสีเขียวและมีขน ตามลำต้นจะเห็นข้อชัดเจน และมีมือจับคล้ายมือจับของต้นตำลึงออกมาตามข้อ ใบเป็นใบเดี่ยว รูปไข่เกือบกลม 5 เหลี่ยมหรือแฉกลึก 3 แฉก โคนเว้า รูปหัวใจ ขอบค่อนข้างเรียบ ปลายแหลมผิวหยาบสาก ด้านล่างมีขน ใบยาวประมาณ 10 – 12 ซม. กว้างประมาณ 10 – 14 ซม. ก้านใบยาวประมาณ 4 – 7 ซม. ก้านใบสีเขียวอมเหลือง ดอกเพศผู้ เพศเมียแยกจากัน ดอกเพศผู้ออกเป็นช่อยาวประมาณ 10 – 12 ซม. ดอกเพศเมียเป็นดอกเดี่ยว ฐานดอกเป็นหลอดยาว กลีบดอกรูปไข่กลมปลายแหลมสีขาว ผลกลมโต เมื่อยังอ่อนจะเป็นสีเขียว เมื่อสุกแก่จัดจะมีสีแดงสด ซึ่งผลจะออกบริเวณข้อที่ลำต้นห้อยระย้าลงมาเกือบทุกข้อ ขั้วของผลมีสีเขียว ส่วนล่างของดอกจะมีปุ่มยื่นออกมาสีเดียวกับผล ผิวผลเรียบ เมื่อผลแห้งจะเป็นสีน้ำตาล เนื้อโปร่งเหมือนฟองน้ำ ซึ่งผลเมื่อเริ่มแก่จัดหนักประมาณ 92 – 98 กรัม ความยาวรอบผลประมาณ 18 – 21 ซม. ภายในผลมีเมล็ดประมาณ 140 – 155 เมล็ด ซึ่งเมล็ดเมื่อยังอ่อนจะเป็นสีขาวออกเหลือง เมื่อแก่จะเป็นสีน้ำตาล เกือบดำ เมล็ดเป็นรูปหยดน้ำ 1 เมล็ด หนักประมาณ 0.02 กรัม ยาวประมาณ 1.3 ซม. กว้างประมาณ 0.7 ซม. ซึ่งในเนื้อและเมล็ด เมื่อนำมากัดชิมจะมีรสขม การขยายพันธุ์โดยการใช้เมล็ด เมล็ดมีพิษหากรับประทานเข้าไปเพียง 2 – 3 เมล็ด ก็ทำให้เสียชีวิตได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว
โรงเรียนกิตติวิทยา  เลขที่ 6 ถ.กิตติพัฒนา ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000  โทรศัพท ์ 0-3951-1170   โทรสาร 0-3952-3911   E-MAIL : kittiwittaya@hotmail.com