|  หน้าหลัก  |  ข้อมูลโรงเรียน  |  แผนงาน  |  ผลงาน  |  รายงานประจำปี  |  ภาพกิจกรรม  |  ติดต่อโรงเรียน  |
กิตติสัมพันธ์
 หน้าหลักกิตติสัมพันธ์
 ใคร*ทำอะไร*ที่ไหน
 รู้ไว้ใช่ว่า
 นิทาน-บันเทิง
 อ่านกิตติสัมพันธ์ใน File PDF
รู้ไว้ใช่ว่า 


โรงเรียนกิตติวิทยา  เลขที่ 6 ถ.กิตติพัฒนา ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000  โทรศัพท ์ 0-3951-1170   โทรสาร 0-3951-1170   E-MAIL : kittiwittaya@hotmail.com