|  หน้าหลัก  |  ข้อมูลโรงเรียน  |  แผนงาน  |  ผลงาน  |  รายงานประจำปี  |  ภาพกิจกรรม  |  ติดต่อโรงเรียน  |
กิตติสัมพันธ์
 หน้าหลักกิตติสัมพันธ์
 ใคร*ทำอะไร*ที่ไหน
 รู้ไว้ใช่ว่า
 นิทาน-บันเทิง
 อ่านกิตติสัมพันธ์ใน File PDF
อ่านกิตติสัมพันธ์ใน File PDF


กิตติสัมพันธ์ประจำปีการศึกษา 2552

กิตติสัมพันธ์ประจำปีการศึกษา 2553
ธันวาคม

กิตติสัมพันธ์ประจำปีการศึกษา 2554
 
 

กิตติสัมพันธ์ประจำปีการศึกษา 2555
กรกฎาคม
เมษายน

กิตติสัมพันธ์ประจำปีการศึกษา 2556
พฤษภาคม
เมษายน

กิตติสัมพันธ์ประจำปีการศึกษา 2557
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
เปิดได้เฉพาะโปรแกรม Adobe Acrobat (PDF)
ได้ที่นี่
โรงเรียนกิตติวิทยา  เลขที่ 6 ถ.กิตติพัฒนา ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000  โทรศัพท ์ 0-3951-1170   โทรสาร 0-3952-3911   E-MAIL : kittiwittaya@hotmail.com